Terminy ważności recept

Recepty wystawione przez lekarza nie są ważne bezterminowo.

Najczęściej ważność recepty wynosi 30 (trzydzieści) dni od daty jej wystawienia lub od wyznaczonej daty realizacji – jeśli taka została określona na recepcie. Od tej reguły są jednak wyjątki i w przypadku niektórych leków termin realizacji recept może być krótszy (np. na antybiotyki) lub dłuższy (np. na preparaty immunologiczne).

Termin realizacji wystawionych recept nie może przekroczyć

  • antybiotyki – 7 (siedmiu) dni od daty wystawienia,
  • preparaty zawierające środki odurzające lub substancje psychoaktywne – 14 (czternastu) dni od daty wystawienia,
  • preparaty immunologiczne – 90 (dziewięćdziesięciu) dni od daty wystawienia,
  • leki sprowadzane z zagranicy – 120 (stu dwudziestu) dni od daty wystawienia.

Artykuł na podstawie informacji udostępnionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na stronie www.nfz.gov.pl

terminy-ważności-recept