Tańszy zamiennik leku, czy oryginał?

Zgodnie z obowiązującą od roku ustawą o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych aptekarz ma obowiązek informowania Pacjentów o możliwości zamiany przepisanego leku objętego refundacją na tańszy odpowiednik o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje różnic terapeutycznych i o tym samym wskazaniu leczniczym.

Wg powyższych zaleceń, farmaceuta musi poinformować Pacjenta o tańszym zamienniku leku, chyba że na recepcie lekarz zaznaczył, że przepisanego przez niego lekarstwa pod żadnym pozorem nie powinno się zamieniać.

Zanim skorzystamy z tańszego odpowiednika leku

Zastępowanie leku musi być uzasadnione. Tak jak nie można podważać skuteczności leków odtwórczych, tak nie powinno się nimi dowolnie zastępować leków oryginalnych. Nie można bez zastrzeżeń przekładać dużych badań klinicznych, jakie prowadzi się nad lekiem innowacyjnym, na praktykę stosowania tego leku w postaci preparatów odtwórczych.

Działanie leku może zależeć od sposobu produkcji

Ważne, czy lekarstwo zawiera substancję czynną, której wzorzec został zarejestrowany w urzędzie, czy też producent kupił substancję u taniego dostawcy. Rodzi się bowiem wtedy pytanie, czy taka substancja ma parametry identyczne jak ta w leku oryginalnym? Chodzi o stopień oczyszczenia, sposób syntezy, czy choćby technologię produkcji.

Należy pamiętać, że wiele tańszych odpowiedników leków które pomimo tego, iż zawierają taką samą substancję leczniczą w takiej samej dawce, mogą działać inaczej. Dlatego zanim pacjent kupi lekarstwa, dla własnego dobra a także bezpieczeństwa powinien skonsultować ze swoim lekarzem, czy może bezpiecznie stosować tańszy zamiennik. Pozostałe profesjonalne doradztwo powinien brać również na siebie farmaceuta.

Farmaceuta może wydać tańszy odpowiednik leku, jeżeli spełnione zostaną następujące warunki:

  • lek posiada tą samą substancję chemiczną (nazwa międzynarodowa),
  • wielkość opakowania (tyle samo tabletek/taka sama objętość),
  • postać leku (tabletki o przedłużonym uwalnianiu/kapsułki/postacie retard),
  • droga podania (postacie doustne/doodbytnicze/dopochwowe/iniekcje),
  • cena zamiennika nie przekracza, lub jest niższa od limitu ceny leku, przepisanego na recepcie,
  • na recepcie lekarz nie dokonał adnotacji – NIE ZAMIENIAĆ.

Dzięki tańszym zamiennikom leków Pacjent może wykupić wszystkie leki z recepty, a jednocześnie znacząco zmniejszyć koszty leczenia. Pamiętajmy jednak, aby świadomie i odpowiedzialnie dokonywać wyboru, a nasze wątpliwości każdorazowo konsultować z lekarzem i farmaceutą.

 

odpowiedznik-leku