Refundacja na pieluchomajtki

Pieluchomajtki to produkt przeznaczony są dla osób ze średnimi i ciężkimi problemami urologicznymi. Mogą być one stosowane zarówno u osób prowadzących aktywny tryb życia jak i u osób obłożnie chorych.
Dla osób stale korzystających z tego typu wyrobów medycznych, systematyczne zaopatrywanie się w pieluchomajtki może być sporym obciażeniem finansowym. Warto więc skorzystać z dofinansowania jakie gwarantuje NFZ.

Podstawą do zaopatrzenia w wyroby medyczne (pieluchomajtki) jest zlecenie – prawidłowo wystawione przez lekarza specjalistę lub lekarza POZ, potwierdzone do realizacji przez Oddział Funduszu, w którym zarejestrowany jest Pacjent. Zlecenie (oryginał) można potwierdzić w ZOW NFZ osobiście, za pośrednictwem innej osoby, przesyłając je tradycyjną pocztą lub faksem. Zachodniopomorski OW NFZ posiada trzy punkty potwierdzania zleceń: w Szczecinie, Koszalinie i Pyrzycach.

– Siedziba ZOW NFZ w Szczecinie: ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin, tel. 801 00 22 72, 91 881 99 72
– Delegatura ZOW NFZ w Koszalinie: Plac Konstytucji 3-go Maja 7, 75-820 Koszalin, tel. 94 346 52 26
– Punkt Obsługi w Pyrzycach: ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce, (Siedziba Starostwa Powiatowego) tel. 91 391 17 00, 91 397 18 39

Od 1 stycznia 2013 roku potwierdzanie uprawnienia do świadczeń obywa się w systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorcy (eWUŚ), na podstawie numeru PESEL. Osoby, wobec których eWUŚ nie potwierdza uprawnień, mogą okazując jeden z nadal obowiązujących papierowych dokumentów potwierdzających ubezpieczenie lub złożyć pisemne oświadczenie o objęciu ubezpieczeniem (o ile mu podlegają)

Zasady korzystania z zaopatrzenia w wyroby medyczne:

  •  Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne medyczne należy potwierdzić w Oddziale NFZ zgodnie z miejscem zamieszkania
  •  W wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie (np. pieluchomajtki) pacjent może być zaopatrzony jednorazowo na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące (z  wyłączeniem miesięcy, które już upłynęły)
  •  Potwierdzone zlecenie należy zrealizować u świadczeniodawcy, który ma podpisaną umowę z dowolnym oddziałem Funduszu. Pacjent ma prawo wyboru świadczeniodawcy realizującego zaopatrzenie w wyroby medyczne.
  •  Zlecenie wystawione w sposób nieprawidłowy Oddział Funduszu zwraca świadczeniobiorcy lub zlecającemu bez potwierdzenia, podając jednocześnie przyczynę odmowy potwierdzania zlecenia.

Więcej informacji nt. procedur oraz warunków uzyskania dofinansowania można znaleźć na stronie NFZ pod adresem: www.nfz-szczecin.pl
UWAGA: Od 1 lipca 2014 r. obowiązuje nowy druk zaopatrzenia w wyroby medyczne (druk do pobrania).

W ramach dofinansowania NFZ, w pieluchomajtki można zaopatrzyć się m.in. w aptekach Puls:

pieluchomajtki-duze