Przydatne strony
 • + -

  ABC Pacjenta

  Przyjazny portal Narodowego Funduszu zdrowia skierowany do Pacjentów. Wszelkie niezbędne informacje nt świadczeń i ubezpieczeń zdrowotnych; prawa Pacjenta, porady dotyczące leczenia i promocji zdrowia.
  Czytaj więcej
 • + -

  Wyszukiwarka leków refundowanych

  Serwis Ministerstwa Zdrowia oferujący wyszukiwarkę leków refundowanych, środków spożywczych oraz wyrobów medycznych. Wyszukiwrka zawiera wszelkie szczegóły dotyczące leków, łącznie z aktualna ceną urzędową, oraz charakterystyką produktu leczniczego.
  Czytaj więcej
 • + -

  Jak się leczyć – poradnik NFZ

  Wszystko, co Pacjent wiedzieć powinien nt. uprawnień do opieki zdrowotnej. Informacje o nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej, leczenie, rehabilitacja, uzdrowiska, skierowania, zlecenia, recepty, leczenie szpitalne.
  Czytaj więcej
 • + -

  Gdzie się leczyć – informator NFZ

  Kompedium informacji nt. placówek opieki zdrowotnej. Dokąd udać się po nocną i świąteczną opiekę zdrowotną; izby przyjęć i szpitalne oddziały ratunkowe, lekarze rodzinni, pielęgniarki, położne, poradnie specjalistyczne i diagnostyczne, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze.
  Czytaj więcej
 • + -

  Informacje o placówkach zdrowotnych – informator NFZ

  Dane teleadresowe szpitali, przychodni, poradni i ośrodków specjalistycznych.
  Czytaj więcej
 • + -

  Badania profilaktyczne – informator NFZ

  Informacje gdzie się badać i kto może korzystać z programu badań. Mammografia, USG, biopsja, cytologia, kolposkopia, choroby układu krążenia, badania prenatalne i wiele innych.
  Czytaj więcej
 • + -

  Wszystko o ubezpieczeniach w NFZ

  Informacje o składkach ubezpieczeniowych, zgłoszeniach, uprawnieniach do świadczeń, ubezpieczeniach dobrowolnych, świadczeniach gwarantowanych.
  Czytaj więcej
 • + -

  ZIP – Zintegrowany Informator Pacjenta

  Zintegrowany Informator Pacjenta to nowoczesny portal informacyjny dla Pacjentów, który poza częścią ogólnodostępną, proponuje wszystkim zainteresowanym osobom dostęp do własnego konta zdrowotnego, w którym można znaleźć dane o swoim leczeniu, wykonanych badaniach, zapisanych lekach i ich kosztach od 2008 roku.
  Czytaj więcej
 • + -

  e-WUŚ - Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców

  eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) to system umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
  Czytaj więcej
 • + -

  Informacje o lekach dostępnych w Polsce

  Serwis zawiera informacje o wszystkich lekach z ostatnich pięciu lat, które są aktualnie dostępne w obrocie aptecznym; zostały zarejestrowane w Polsce, ale nigdy nie weszły do produkcji; zostały zarejestrowane w Polsce, ale produkcja została wstrzymana.
  Czytaj więcej
 • + -

  Informacje o lekach refundowanych

  Strona umożliwia przeszukiwanie Bazy Leków refundowanych zarejestrowanych w Polsce.
  Czytaj więcej
 • + -

  Interakcje leków

  Wybierz leki do analizy i sprawdź interakcje (można analizować do 10 leków na raz).
  Czytaj więcej
 • + -

  Ministerstwo Zdrowia

  Oficjalna strona Ministerstwa Zdrowia
  Czytaj więcej
 • + -

  Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział w Szczecinie

  Oficjalna strona Narodowego Funduszu Zdrowia – Oddział w Szczecinie
  Czytaj więcej

lekarz